প্রয়োগরত্নমালা ব্যাকরণস্য | Prayog Ratnamala Byakaranam

বই থেকে নমুনা পাঠ্য (মেশিন অনুবাদিত)

(Click to expand)
; fas | মার্তমীনাসাধ্যং | ৯৪৯ আ্যযছ্মণিগুকচরণস্ফুরদরবিন্দানিবন্দাৰুঃ | a ) মঞ্জরীন্তলুতে ৷ ১॥ পুভাপ্কাপিকা | ' উররীক্বত মুররীরববিধুতপীযুদমাধুরীরভসং । | acer স্তোমি | ১। স্থবোধায়বালানাং সংক্ষেপাৎ কোমলৈঃ পদৈঃ ৷. জয়ী মঞ্জরীং। ২ ॥ অবান্তরগ্রস্থারস্তেইপি বিস্নসন্দেহমাকলয্য হরিপ্রণামেনদুরিতং দুরমুৎসারয়ম্রর্থমাবিষ্করোতি শমীযদুমনীত্যাদিনা । শ্ীপুরুমোভমশশ্মাপণ্ডিতঃ লোরি্লিকপদমঞ্জরীমাখ্যাতগ্রহ্ন্তনুতেরিস্তারয়ন্ত্যত্যম্বয়ঃ কিন্তুতঃ আ্রীযদুমনিগুরুচরণস্ফরদরবিন্দানিবন্দারুঃ শ্রিয়াযুক্তোযদুবংশশেষ্ঠঃ Ayes সএবগুরুঃ জগদৃপ্তরুঃ ey চরণান্যেব স্ফরস্তি নিকসস্তি যানম্যরবিন্দানিকমলানি তড্রপাণিতানিবন্দারুব্বন্দনশীলঃ.। বহুত্ত- মাদরে বন্দনং প্রণামঃ উদনস্তক্বৎপ্রত্যয়স্য নিষ্ঠাদিত্বাৎ কন্মণিনযষ্টী। অথবা খশরীযদুমণিশ্চ গুরুশ্চেতি। যদ্বাহীশ্চ যদুমণিশ্চ গুরুশ্চেতিদ্বন্দঃ গুরুরুপদেন্টাতয়ো CoN অন্যৎ Ye) লোকঃ সমান তান্দিকোইসমান তানক্জিকম্চ তত্রভবইতাকণ ভবার্থে wigs পদানাং মঞ্জরাবমঞ্জরা পদমঞ্জরাত্রহ্ছথনাম নানাস্থানা? পদানামেকত্র সঙ্কলমনাহ | ১॥ রনব্যাখ্যাতি পদ- DAS | অধরধ্বতশ্তবংশোষ্ভূতব শীনিনাদৈরপহৃতলদমদ্চৈগৌোপগোগোপিকানাং | করধরধরণাশুন্রোত- STN ES, মছুমণি 'মনিশ'সংসেন উন্টার্থসিদ্ধে ।১। Fiসিদ্ধনাথভূদেবোষথাধিপদমনঞ্জরাং | ব্যাখ্যাতি শিশুবোলাথমাক্ষাতপরনামিকা”। ২ ॥ . ব্যাকরণদ্বিতায়ভাগারস্তেইপি france: প্রতিসঙ্মায় হরি? প্রণমন্‌ গ্রন্থং ক যুদ্দিশতি খা যদুমণা- ত্যাদিনা। যদোরপত্যানিনাদবা?ঃ অণপতোখ/যিকুরুবৃষ্যন্ধকবিদাদিতইত্যণ রাজপ্রসিদ্ধবংশাদ্বেত্যণো- afe প্রকৃতিকাধ্যনিৰ্বত্তিঃ war afafafefacie: | মণিঃ শ্রেষ্ঠেপুমানস্মজাতোমুক্তাদিকেদ্বয়োরিতি | বন্দারুরিতি। বদি অভিবাদনস্ত ত্যোঃ মুচাদিরাত্মনেপরদী। ইদন্লুবBMT বন্দনশীলোবন্দারুঃ RAH ANP owas | আীগুরুযোজ্মশম্মেতি] সশীযুক্তম্চামৌ পুরুষোত্তমশর্মাচেতিবিগ্রহঃ | শম্মেতিপদং ত্রাহ্মণপরিচয়ার্থং we Ne: ত্রাম্মণস্য wife শাতাতপায়ে তথধাপ্রাপ্তেঃ। যদ্যপি পদমঞ্জরীতি গ্রহন্থনামোক্তং তথাপি* ইত্যাখ্যাতোগণসমাধ্যবিন্যাসঃ প্রথমইত্যাদিবক্তব্যত্ব্দাখ্যাতঞ্চ গ্রন্থনামেতিবোদ্ধব্যং। তনুতইতি। তন্বিস্তারেবর্তমানায়া আত্মনেপদীয়তে fro উরতনাবিতি উবৈকরণেক্মূপং যদপু্যুভয়পদিধাতোঃ পরফলাভিসন্ধানে তনোতীতি প্রয়োগদানমুচিতং তথাপি সৎকার্ভি লাভস্যাত্মগতফলস্যাপ্যুদ্েশ্যন্বাৎ তন্ুতইত্যাত্মনেপদ _ প্রয়োগোপ্যবিরুদ্ধইতিজ্ঞেয়ং ৷ শ্লোকান্বয়স্ত প্রভাপ্রকাশিকায়াং wee) উপগীতিচ্ছন্দঃ। ১ ॥ ওলLeave a Comment